Serveis

Traducció jurada

Una traducció jurada és aquella realitzada per un/a traductor/a –intèrpret jurat/da. Els traductors-intèrprets jurats són nomenats per el Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació (MAEC). Poden certificar amb la seva signatura i el seu segell la fidelitat i exactitud de les seves actuacions, fent servir la fórmula que a aquest efecte dicti el Ministeri. Les traduccions i interpretacions d’una llengua estrangera al castellà i viceversa que realitzin els traductors/es-intèrprets jurats/ades tindran caràcter oficial a Espanya.

 

Traducció simple

Una traducció simple és aquella que no és jurada. A diferència de la jurada, no requereix cap tipus de firma.

 

Interpretació.

Hi ha diversos tipus d’interpretacions. Tradulegis només ofereix la interpretació d’enllaç:

A la interpretació d’enllaç , l’intèrpret fa d’enllaç entre dues o més persones, per exemple  en una reunió. Aquest tipus d’interpretació es dóna en notaries, jutjats, Registres Civils, reunions d’empresa etc.

Altres tipus:

La més coneguda és sens dubte la interpretació simultània que sovint es pot veure a televisió o en conferències. A la interpretació simultània, l’intèrpret escolta per uns auriculars i al mateix temps transmet el missatge.

A la interpretació consecutiva, l‘intèrpret pren notes mentre l’orador parla. Trasllada el missatge o bé quan finalitza una part del discurs o bé quan acaba el discurs sencer.

Chuchotage (xiuxiueig en francès) és un tipus d’interpretació en la que l’intèrpret acompanya al client i li “xiuxiueja” la traducció del que s’està parlant a l’oïda.