Tarifes

A Tradulegis treballem amb preus tancats. Vostè ens diu el que necessita i li confeccionem un pressupost amb el seu corresponent termini d’entrega.

No ens posem mans a l’obra fins que no ens hagi donat la seva conformitat. Al pressupost influeixen diversos factors. Des de els idiomes de la traducció, passant pel tipus de text, el format, el termini, la llegibilitat…hi ha diversos aspectes a tenir en compte. Per aquest motiu, és imprescindible que veiem el text per poder-lo valorar.

Per descomptat qualsevol text que ens enviï serà tractat amb la màxima confidencialitat.

Truqui’ns al 666005338 o escrigui’ns a info@tradulegis.com i l’informarem.